DET AMERIKANSKE ARBEIDSPROGRAMMET
FOR
ALASKAN MALAMUTE

   

WEIGHT PULL

Teksten er i hovedtrekk oversatt fra AMCA. Original tekst på engelsk er å finne nederst på siden.

Alaskan Malamute er av natur og type et trekkdyr. Størrelsen og vekta alene er en fordel når de skal trekke tunge lass. Weigh Pull er populært fordi alle kan delta og alle kan øve på dette - uansett hvor man bor. Selv de som bare har en hund kan være med.

Weight Pull er å trekke en bestemt vekt en bestemt avstand i løpet av en gitt tid. Vektene økes for hver runde, og hundene som ikke klarer vekta går ut av konkurransen. Konkurransen er inndelt i vektklasser i henhold til reglene som benyttes, og de mest brukte reglene (AMCA, IWPA) sier at hunden skal trekke vekta 5 meter i løpet av ett minutt. Hunden kan enten drives bakfra, eller foran fra sluttlinja. Man kan bruke slede eller vogn/doning. Reglene forandrer seg en gang i blant så det er viktig å sette seg nøye inn i disse før konkurransen.

Du kan trene hunden din til dette fra den er 6 måneder gammel, men den må være minimum ett år før den får delta i en konkurranse. Det er en fordel om hunden har lært grunnleggende lydighet som stå! og kom! Begynn med lette vekter på naturlig underlag (snø, grus, gress) med en sele som sitter godt og er god å trekke med. Bruk vekter som ikke lager nifse lyder, og vær påpasselig med at vekta ikke innhenter og kjører på hunden. Husk også å bruke en vekt som ikke skader hunden om den begynner å løpe. Et lite dekk er velegnet som vekt i starten.

WWPD (Working Weight Pull Dog)

Reglene finner du her.

Hunden skal veies før arrangementet.

Hunden skal ved fire ulike arrangement trekke:

 • 8 ganger sin egen vekt 5 meter på naturlig underlag (snø med slede, grus med vogn), eller
 • 12 ganger sin egen vekt 5 meter på kunstig underlag (asfalt, betong, etc. - brukes slike underlag skal det være belagt med matter i området hunden sparker fra på).

WWPDA (Working Weight Pull Dog Advanced)

1. Reglene skal være AMCA, IWPA, eller ISDRA. Reglene til AMCA og IWPA er mest brukt.
(NB! AMCA har foreløpig avvist Norwegian Weight Pull Club sine regler på grunnlag av at hundene kan gå inn på hvilken som helst vekt, at de tillater trekk på skinner, og at reglene deres ikke inkluderer trekk på snøunderlag.)

2. Alle hunder skal veies på arrangementet før konkurransen begynner.

3. Hunden skal ved fem ulike arrangement trekke:

 • 14 ganger sin egen vekt 5 m med slede på snø, eller
 • 16 ganger sin egen vekt 5 m med vogn på naturlig underlag (grus), eller
 • På kunstig underlag:
  1. For vektklassene under 80 lb (36 kg): 23 ganger hundens vekt 5 m.
  2. For vektklassen 81-100 lb (36,5-45,5kg): 21 ganger hundens vekt 5 m.
  3. For vektklassene over 101 lb (46 kg): 19 ganger hundens vekt 16 fot (4,85 m).

Dersom 75% eller mer av hundene klarer vektgrensene i konkurransen så vil resultatet bli underkjent.

WWPDX (Working Weight Pull Dog Excellent)

Som for WWPDA, men hunden må i tillegg plassere seg i øverste tredjedel i sin vektklasse.

***

Avklaringer gjort med AMCA Working Comittee:

- AMCA anerkjenner ikke regelverket til Norwegian Weight Pull Club (som bruker regelverket til European Weight Pull League). Dette er litt synd for oss siden det ville vært en mulighet for å ta disse sertifikatene, men det går altså ikke.

___________________________________

ORIGINAL TEKST FRA ALASKAN MALAMUTE CLUB OF AMERICA(AMCA) SOM OVERSETTELSEN ER BASERT PÅ:

OBS! Fra tid til annen forandrer AMCA reglene. For å være sikker på at du leser siste versjon, gå inn på deres hjemmesider som det er kildehenvisning til nederst på denne siden.

WEIGHT PULL

The Alaskan Malamute is by nature and conformation a draft animal. His very size and weight lend to heavy pulling. The sport of weight pulling is popular, because it can be practiced at home in the back yard or urban park, it is something even the one-dog owner can participate in.

Weight pull competitions consist of a dog pulling a given weight a given distance in a set amount of time. Weights are increased for each round, with dogs dropping out when they fail to make the pull. The competitions are divided into weight classes. There are several sets of weight pull rules used, the most common being those of the International Weight Pull Association (IWPA) and those of the Alaskan Malamute Club of America (AMCA). These rules now call for a dog to pull a load a distance of 16 feet in one minute and give you the option of calling the dog from the far side of the finish line or driving the dog from a position behind the dog. Weight pulling may be done with sleds or carts. Rules do change from time to time so it is best to become familiar with the rules before you enter a competition.

You may begin training for weight pulling when your dog is six months old; however, most competitions require that dogs be a year old to participate. Basic obedience training is helpful before getting started because the dog will have learned some basic commands such as stay and come. Start out with light weights on snow, dirt or grass. Make sure the harness is properly fitted and that the weight you are using does not make a lot of noise or that it is not so light that it might hit the dog should the dog spook and start running. A small tire makes a good weight to start with.

Weight Pull Dog

Weight Pull Rules

A dog must qualify in 4 separate events. Dogs must be weighed before each event.

On natural surfaces such as snow or dirt the weight pulled must equal or exceed 8 times the dog’s weight.

On artificial surfaces such as concrete, carpet etc, the weight pulled must equal or exceed 12 times the dog’s weight.

ISDRA, AMCA or IWPA rules must be used in qualifying for a weight pull certificate.

Working Weight Pull Dog Advanced

 1. ISDRA, AMCA, IWPA or other previously approved, nationally recognized rules shall be used.
 2. All dogs must be weighed at each event.
 3. Dogs must qualify in 5 competitions by:
  1. Pulling 14 times his body weight on snow with a sled.
  2. Pulling 16 times his weight on any other natural surface with a wheeled cart.
  3. Pulling the following weights by weight class, on a man made surface:
   1. 60# and Under Class – 23 times the dog’s weight
   2. 61-80# and Under Class – 23 times the dog’s weight
   3. 81-100# Class – 21 times the dog’s weight
   4. 101-120# Class – 19 times the dog’s weight
   5. 121# and Over Class – 19 times the dog’s weight
    All weights are rounded down to the nearest whole #.
  4. If, at a competition, over 75% of the total number of dogs entered in the entire competition (encompassing all classes except Novice) pull the required weight, that pull will be disallowed.

Working Weight Pull Dog Excellent

 1. ISDRA, AMCA, IWPA or other previously approved, nationally recognized rules shall be used.
 2. All dogs must be weighed at each event.
 3. Dogs must qualify in 5 competitions by:
  1. Pulling 14 times his body weight on snow with a sled.
  2. Pulling 16 times his weight on any other natural surface with a wheeled cart.
  3. Pulling the following weights by weight class, on a man made surface:
   1. 60# and Under Class – 23 times the dog’s weight
   2. 61-80# Class – 23 times the dog’s weight
   3. 81-100# Class – 21 times the dog’s weight
   4. 101-120# Class – 19 times the dog’s weight
   5. 121# and Over Class – 19 times the dog’s weight
    All weights are rounded down to the nearest whole #.
 4. In addition to requirements 1, 2 or 3, the dog must place in the top 1/3 of his weight class in each event. In the event the top 1/3 comes out as a fraction, that dog will qualify.
 5. If, at a competition, over 75% of the total number of dogs entered in the entire competition (encompassing all classes except Novice) pull the required weight, that pull will be disallowed.

   

  Kilde:
  AMCA working dog

  For feil og mangler i oversettelse, eller andre feil, send epost til webmaster.