DET AMERIKANSKE ARBEIDSPROGRAMMET
FOR
ALASKAN MALAMUTE

   


SLEDE/VOGN/DONING

Teksten er i hovedtrekk oversatt fra AMCA. Original tekst på engelsk er å finne nederst på siden.

Å trekke slede er malamutens opprinnelige oppgave. De hjalp sine nomadiske eiere å flytte langs kysten av Alaska mellom jaktområder og fiskeområder.

Siden et spann består av flere hunder, er det viktig at hunden har godt gemytt og opptrer disiplinert. Hunden kan trenes fra den er 6 måneder. Husk at en unghund ikke kan tilbakelegge samme distanser eller trekke samme last som voksne, veltrente hunder. I starten kan unghunden eller den uerfarne hunden settes inn i spannet ved siden av en stabil hardt arbeidende voksen hund. Bruk en lett slede, korte distanser, og lette løyper slik at hunden opplever hvordan det er å jobbe med stram line uten å bli presset for hardt. Øk distansen gradvis og øv inn grunnleggende kommandoer som stå! og ja!(gå!). Sørg for at treningen er lystbetont. Hunden kan settes inn i det erfarne spannet andre vinteren.

Frakt og turer i terreng er de aktivitetene malamuten passer best til. Disse aktivitetene er ikke fartsorienterte og passer alle spannstørrelser. Få ting kan sammenlignes med å pakke sleden og tilbringe noen dager i stillheten og roen på fjellet eller i skogen. Også på dagsturer der man fyrer opp bålet, får man den gode opplevelsen av ro og kontakt med hundene og naturen. Før man drar på lengre turer må man ha lært seg hvordan man overlever på vintertur.

Selv om malamuten ikke er en løpshund, kan løp være sosialt og morsomt å være med på. Der kan man lære av de erfarne og kjøre i gode spor. I skandinavia er sprint-løp lite utbredt for malamute. Dette er korte løp (8-12-16-20 km) med lett slede og høy fart (opp til 35 km/t). Raseklubbene i Norge og Sverige har et godt løpstilbud som i hovedsak ligger i mellomdistanse-sjiktet som er 30-100 km. Disse distansene er best egnet for spann med flere hunder om man kjører nome-stil (kjører står på sleden), men gode skiløpere med færre hunder kan prøve seg på nordisk stil (kjører går på ski bak sleden).

WTD (Working Team Dog)

 • Slede betyr her slede eller doning. Doninger som muliggjør fremdrift med pedaler er ikke tillatt.
 • Spannet må ikke være bare malamuter.
 • Hunden må ikke arbeide i samme spann hver gang.

Sertifikatet kan oppnås på flere ulike måter - gjennom løp eller ekskursjon eller en kombinasjon av disse. I oversettelsen har vi fokusert på ekskursjon siden regelverket for løp i denne sammenhengen (WTD) fremstår som mindre aktuelt etter skandinaviske forhold. For komplett regelverk se AMCA sine hjemmesider.

 • Metode 1 og Metode 2: Korte løp - se AMCA sine hjemmesider for detaljer.
 • Metode 3 - Ekskursjon: Hunden skal samlet trekke sleden minimum 64 km (40 miles). Hunden eller hundene skal trekke sleden minimum 16 km (10 miles) per tur. Et uavhengig vitne skal signere søknadsskjemaet som sendes sertifiseringskomiteen. Vitnet skal verifisere hunder og distanser.
 • Metode 4 – Kombinasjon av løp og ekskursjon. Ett eller to 16 km eller lengre løp kan telle mot totaldistansen på 64 km.

WTDA (Working Team Dog Advanced)

 1. Løpsregler skal være ISDRA eller regler som er forhåndsgodkjent av sertifiseringskomiteen.
 2. Alle spannstørrelser er tillatt og hunden må ikke arbeide i samme spann hver gang. Stil kan være nome eller nordisk. Fremkomstmiddel kan være slede eller 3-4 hjuls doning eller ATV der motoren ikke brukes. Doninger som muliggjør fremdrift med pedaler er ikke tillatt.
 3. Samlet distanse skal være 177 km (110 miles).
  • Metode 1 — Løp: Distansen skal være minimum 40,3 km (25 miles) sammenhengende. Løpet må ikke fullføres så lenge denne distansen er tilbakelagt. Eventuelt kan et løp bestå av minst to påfølgende etapper der hver er på minimum 24,2 km (15 miles).
  • Metode 2 — Ekskursjoner skal være minimum 40,3 km (25 miles) per dag og spannet skal trekke alt nødvendig utstyr og forsyninger for turen. Ekskursjonen skal finne sted der det ikke er fremkommelig for kjøretøy om vinteren. Unntatt er snøscooter. Dersom turen finner sted i et urørt område der det ikke er spor og hundene må bryte spor så skal turen være minst 24,2 km (15 miles).
  • Metode 3 — Overnattingsturer (overnatting i telt eller under åpen himmel) skal være minimum 24,2 km (15 miles) per dag - minimum 48,3 km (30 miles) per tur. Spannet skal trekke alt nødvendig utstyr og forsyninger for turen. Ekskursjonen skal finne sted der det ikke er fremkommelig for kjøretøy om vinteren. Unntatt er snøscooter.
  • Metode 4 — En kombinasjon av Metode 1, 2, og 3.

WTDX (Working Team Dog Excellent)

 1. Løpsregler skal være ISDRA eller regler som er forhåndsgodkjent av sertifiseringskomiteen.
 2. Alle spannstørrelser er tillatt og hunden må ikke arbeide i samme spann hver gang. Stil kan være nome eller nordisk. Fremkomstmiddel kan være slede eller 3-4 hjuls doning eller ATV der motoren ikke brukes. Doninger som muliggjør fremdrift med pedaler er ikke tillatt.
 3. Samlet distanse skal være 290 km (180 miles).
  • Metode 1 - Løp: Distansen må være minimum 97 km (60 miles) sammenhengende. Løpet må ikke fullføres så lenge denne distansen er tilbakelagt. Eventuelt kan et løp bestå av minst to påfølgende etapper der hver er på minimum 64,4 km (40 miles).
  • Metode 2 - Ekskursjoner skal være minimum 97 km (60 miles) og spannet skal trekke alt nødvendig utstyr og forsyninger for turen. Ekskursjonen skal finne sted der det ikke er fremkommelig for kjøretøy om vinteren. Unntatt er snøscooter. Dersom turen finner sted i et urørt område der det ikke er spor og hundene må bryte spor så skal turen være minst 64,4 km (40 miles).

WLD (Working Lead Dog)

Hunden skal gå ALENE i led for et spann som består av minimum 3 hunder.

Kravene er forøvrig de samme som for WTD.

Hunden må ikke nødvendigvis lede samme spann hver gang for å kvalifisere seg.

Dersom flere spann kjører sammen så må hunden være lederhund på det første spannet.

WLDA (Working Lead Dog Advanced)

WLDA gis til hunder som har fullført kravene for WTDA, og som har fullført minst halvparten av disse kravene alene i led for et spann bestående av minst 3 hunder, og der dette spannet også har vært det ledende spannet ca. 50% av tiden dersom flere spann har kjørt sammen.

WLDX (Working Lead Dog Excellent):

WLDX gis til hunder som har fullført kravene for WTDX, og som har fullført minst halvparten av disse kravene alene i led for et spann bestående av minst 3 hunder, og der dette spannet også har vært det ledende spannet ca. 50% av tiden dersom flere spann har kjørt sammen.

 

_________________________________________

ORIGINAL TEKST FRA ALASKAN MALAMUTE CLUB OF AMERICA(AMCA) SOM OVERSETTELSEN ER BASERT PÅ:

OBS! Fra tid til annen forandrer AMCA reglene. For å være sikker på at du leser siste versjon, gå inn på deres hjemmesider som det er kildehenvisning til nederst på denne siden.

SLEDDING

Getting Started Sledding is the Malamute’s original job. He helped move camp for his nomadic owners along the Alaskan coast as they moved between their hunting and fishing grounds. Because a dog team consists of several dogs it is essential that dogs have good temperaments and be well disciplined. You can start sledding with your Malamute when he is about six months old. Remember that the young dogs cannot cover the distance or pull the load that a well conditioned adult dog can. Start the youngster or inexperienced dog off in a small team beside a well mannered, hard working dog. Use a light sled and stick to trails that are well packed and not too steep so that your pup can get the feel of running with a tight tug line without being worked too hard. Increase distances gradually and teach basic commands such as hike, whoa, and stay. His first experiences in harness should be positive as this is what he will have to build on as his training progresses. Your youngster will be ready to run with the experienced team his second winter.

Cross Country and Freighting

These are the activities most suited for the Malamute. They are not speed oriented and enable participation by people with small or large teams. There are few activities more enjoyable than packing up your camping gear, loading up the sled and taking off for a few days of solitude in the backcountry. For those just getting started, even a day outing and a winter picnic will make you feel in touch with nature and your dogs. Experience in camping and winter survival is recommended before embarking on a major trip.

Racing

A variety of racing events are available across the country. Even though the Malamute is not a racing dog, these events are fun and social. They provide the opportunity to run on some good trails and learn from the experts. A well trained and conditioned team of Malamutes can often place in the middle of the pack. Sprint races are short, with the distances run being dependent on the numbers of dogs on your team. Distances are usually three to five miles for the smaller teams, up to ten or twelve miles for the larger teams. Many of these races include a one- or two-dog class for the “peewee” and junior racers.

Freight races have become popular, especially where there are Malamute teams. Here, teams pull the driver and added weight over the course. Weight is usually 50 pounds per dog in addition to the weight of sled and driver.

In recent years there has been an increase in interest in the middle distance and long distance races. These races are suitable for a larger team of Malamutes whose owner has the time to devote a season of fall training followed by many miles of training and conditioning once snow falls. The mid distance races are usually 50 to 60 miles and may be run as one heat or dogs may run the full distance each of two or three days. The long distance races such as the famous Iditarod or the Beargrease Sled Dog Marathon are seldom undertaken by Malamute owners.

Many of the long distance races have now added shorter distance classes for teams of 7 to 10 dogs, in the 100 to 300 mile range. These races require trail and survival know-how and often require camping on the trail or at check points. More Malamute owners who have larger teams are now enjoying the challenge of these longer races and proving that the Malamutes can indeed run with the racing dogs.

Skijoring and Pulk Sledding

For the cross country skier who owns one or two Malamutes and prefers not to invest in a team and all the associated equipment, skijoring or pulk sledding may be just the ticket to winter fun. The pulk is a small Scandinavian sled suitable for hauling a child or your camping gear. The dog pulls between shafts, not pulling off a line as with traditional Alaskan style sledding. Rather than riding the sled, the driver skis, either ahead to help break trail, or towed behind if the trail is good. Skijoring requires no sled, and only requires a pair of skis, one or two dogs and a tow line with a quick release snap. Some mushers do their lead dog or puppy training while skijoring. Brave skiers who enjoy a fast ride will enjoy skiing behind their Mals.

Carting

For fall training or running dogs in warmer climates, many people enjoy carting. A variety of carts are available and some clubs host short cart races. When carting, people must be aware that warmer weather can be hard on the northern dogs and even dirt roads are harder on dogs’ feet and joints than running in the snow.

Where to Go

Public lands such as National Forests and state parks provide many opportunities to work your dogs. Most National Parks do not allow dogs off the major roadways. Different restrictions may apply to dogs depending on where you go. Many areas will require that your dogs be on leash. Be a courteous park user and control your dogs, clean up after them and remember that on public lands you may have to share the trail with snowmobiles, hikers, wildlife, livestock or other mushers. Get maps to help you plan your trips and remember to inquire about any restrictions regarding your dogs. Many general books on camping and hiking are useful if you are not experienced in the back country.

 

WTD (Working Team Dog)

Vehicle may be snow sled or wheeled cart.

Team does not have to be all Malamute.

Dog does not have to run on same team each time.

Certification may be achieved by any one of the following three methods.

Method 1 – Racing or Cross Country

*Dog must qualify in three different races. the races may be any class. the dog may run in any combination of three races. Minimum number of teams competing is three. Races must be run under ISDRA rules or the rules must have been approved by the Committee. Each heat may count as a race as long as it fulfills the above requirements.

*The team must complete the race in an acceptable speed as determined by the committee. Under normal conditions this will be 9 MPH for the sprint class and 7 MPH for freight and cross country races. Under conditions of extreme weather or terrain, the Committee may accept a slower average time.

*OR the team must complete the race in the top 30% of the competition.

*Required distances will be determined by the class in which the dog is running. Required distances will be 1 mile for each dog on the team with a minimum of 3 miles required. the freight class shall be a minimum of 5 miles with a minimum of 50 pounds per dog added to the weight of the sled.

Method 2 – Racing

Dog must accumulate a minimum of 25 race miles. The dog must have completed the course in all races considered. Races must be a minimum of 5 miles if a freight race. Distances of Method 1 apply.

The dog must complete all races in an acceptable amount of time as determined by the Committee.

All events must be certified by a race official or an impartial witness.

Method 3 – Excursion

Dog must accumulate a minimum of 40 sledding excursion miles. Dog or dogs must pull sled a minimum of 10 miles per excursion. An impartial witness must sign for form to be sent to the Committee verifying proof of distances and dog or dogs competing.

Method 4 – Combination racing and Excursion

One or two 10 mile or longer races may count towards the total of 40 excursion miles.

Addenda

Each heat shall be counted as a race for the following reasons.

Heats are occasionally run to establish the top teams in each heat. The top teams or team then running in a final heat.

Occasionally the first heat is completed, but musher, dogs or equipment may be too damaged to compete in the next heat or heats.

A change in weather or other conditions may cause heats to be canceled.

When certifying by accumulating 25 race miles, completing one race of 25 miles or more is qualifying.

WTDA (Working Team Dog Advanced)

 1. Race rules shall be ISDRA, other nationally recognized rules, or rules previously approved by the WDA committee.
 2. Dogs may run on any size team and need not run on the same team for each event. Sledding may be Alaskan style or Nordic style (single file team pulling a pulk). Vehicle may be snow sled or 3- or 4-wheeled vehicle, e.g., a traditional training rig, ATVs without motor assistance, but not to include pedal-assisted vehicles
 3. Total mileage for all applicants shall be 110 miles.
  1. Method 1 — Races must be a minimum of 25 continuous miles. Races need not be completed so long as the minimum 25 miles per race are met. Alternatively, races may consist of two or more heats of at least 15 miles each where the applicant has completed at least two consecutive heats.
  2. Method 2 — Backcountry excursion trips shall be a minimum of 25 miles per day. The team must travel as a self-sufficient unit, hauling supplies necessary for the trip. Examples of suitable places are national forests, parks, or other areas where trail and roads are not maintained for winter use by vehicles, excepting snowmobiles. If the trip takes place in a wilderness type area, where there are no defined trails and dogs may be expected to break trail, the trip must be a minimum of 15 miles.
  3. Method 3 — Backcountry camping excursion shall be a minimum of 15 miles per day, with a total minimum of 30 miles per trip. The team must travel as a self-sufficient unit, hauling supplies necessary for the trip. Examples of suitable places are national forests, parks, or other areas where trail and roads are not maintained for winter use by vehicles, excepting snowmobiles.
  4. Method 4 — A combination of Methods 1, 2 and 3

WTDX (Working Team Dog Excellent)

 1. Race rules shall be ISDRA, other nationally recognized rules, or rules previously approved by the WDX committee.
 2. Dogs may run on any size team and need not run on the same team for each event. Sledding may be Alaskan style or Nordic style (single file team pulling a pulk). Vehicle may be snow sled or 3- or 4-wheeled vehicle, e.g., a traditional training rig, ATVs without motor assistance, but not to include pedal-assisted vehicles.
 3. Total mileage for all applicants shall be 180 miles.
  1. Races must be a minimum of 60 continuous miles. Races need not be completed so long as the minimum 60 miles per race are met.
  2. Alternatively, races may consist of two or more heats of at least 40 miles each where the applicant has completed at least two consecutive heats.
  3. Backcountry excursion trips shall be a minimum of 60 miles. They shall take place in remote areas inaccessible at that time of year to motor vehicles excepting snowmobiles. The team must travel as a self-sufficient unit hauling supplies necessary for the trip. Examples of suitable places are national Forests, parks or other areas where trail and roads are not maintained for winter use by vehicles excepting snowmobiles. If the trip takes place in a Wilderness type area where there are no defined trails and dogs may be expected to break trail, the trip must be a minimum of 40 miles.

WLD (Working Lead Dog)

DOG MUST RUN SINGLE LEAD on a team consisting of 3 dogs minimum.

Lead dog requirements are identical to those for working team dog.

Dog does not have to lead the same team each time to qualify.

Dog must run on the LEADING team if 2 or more teams are traveling together.

WLDA (Working Lead Dog Advanced)

The WLDA award shall be for dogs who have completed requirements for the WTDA, and who have completed at least half those requirements running single lead in a team of at least three dogs, where that team is also the lead team for approximately 50% of the time, if several teams are traveling together.

WLDX (Working Lead Dog Excellent):

The WLDX award shall be for dogs that have completed requirements for the WTDX, who have completed at least half those requirements running single lead in a team of at least three dogs, where that team is also the lead team for approximately 50% of the time, if several teams are traveling together.

 

 Kilde:
AMCA working dog

For feil og mangler i oversettelse, eller andre feil, send epost til webmaster.