DET AMERIKANSKE ARBEIDSPROGRAMMET
FOR
ALASKAN MALAMUTE

   

KLØV

Teksten er i hovedtrekk oversatt fra AMCA. Original tekst på engelsk er å finne nederst på siden.

Det er enkelt å trene en malamute til å bære kløv. Man kan begynne fra hunden er 6-8 måneder gammel med en kløv som veier 1/8 av hundens egen vekt. For en utrent hund kan man pakke ting som tar mye plass, men veier minst mulig, og la turene være korte. En hund skal være godt voksen (2-3 år) og godt trent med kløv før man legger ut på langturer der hunden bærer minst 30% av sin egen vekt.

Vekten må være likt fordelt på begge sider av kløven. Pakk slik at innholdet i kløven ikke stikker hunden i ryggen, og pakk alt i vanntette poser. Kløven skal være tyngst fremme mot skulderen, men ellers pakkes slik at vektfordelingen er så jevn som mulig. Kontroller under turen om hunden har begynt å få gnagsår og vurder om vekten i kløven skal omfordeles.

 • Tren gjerne hunden til å gå bak deg i nedoverbakke - bruk for eksempel kommandoen "Bak". Ellers er det praktisk at hunden går foran.
 • Når man overnatter i telt er det greit at hunden har lært seg å ligge rolig i bånd ute uten å klynke eller bråke.

Ha alltid hunden i bånd. Selv en trett malamute med tung kløv klarer å innhente en sau eller jage en flokk med reinsdyr.

WPD (Working Pack Dog)

 1. Hunden skal bære en daglig vekt som ved start er minimum 30% av hundens vekt. Vekten i kløven skal avta kun ved naturlig forbruk av mat og vann.
 2. Kløvturene skal foregå i naturlig terreng som stier.
  Alternativ 1: Hunden må kløve minimum 48 km* til sammen. Hver tur må være minimum 16 km per dag, eller man kan overnatte og gå minimum 8 km frem og like langt tilbake. Minst en av turene må være en overnattingstur.
  Alternativ 2: Hunden må kløve minst 64 km til sammen. Hver tur må være på minst 16 km per dag.
 3. Høydeforskjell kan erstatte distanse på følgende måte: 305 m stigning erstatter 1600 m*. Høydeforskjellen beregnes ut fra høyeste og laveste punkt på turen.
 4. Kravene skal spres over minst to turer.
 5. Et uavhengig vitne skal signere søknadsskjemaet som sendes sertifiseringskomiteen. Vitnet skal verifisere hunder og distanser.

WPDA (Working Pack Dog Advanced)

 1. Hundens vekt og vekten av kløven skal verifiseres av et uavhengig vitne eller av representant for turarrangøren før start. Hunden skal ved start bære en vekt på minimum 30% av hundens vekt. Vekten i kløven skal avta kun ved naturlig forbruk av mat og vann.
 2. Kløvturene skal foregå i naturlig terreng som stier. Overnatting i telt/ute vil bli nødvendig pga distansekravene.
 3. Totalt 130 km skal tilbakelegges på 1-4 turer
 4. Hver tur skal være på minimum 32 km med gjennomsnittelig 16 km per dag under normale vær- og stiforhold. Dagsturer med utgangspunkt i leir må tilfredsstille vektkravene dersom søker ønsker å inkludere distansen i totaldistansen.
 5. Høydeforskjell kan erstatte distanse på følgende måte: 305 m stigning erstatter 1600 m. Høydeforskjellen beregnes ut fra høyeste og laveste punkt på turen.
 6. Et uavhengig vitne skal signere søknadsskjemaet som sendes sertifiseringskomiteen. Vitnet skal verifisere hunder og distanser og vekter.

WPDX (Working Pack Dog Excellent)

 1. Hundens vekt og vekten av kløven skal verifiseres av et uavhengig vitne eller av representant for turarrangøren før start. Hunden skal ved start bære en vekt på minimum 30% av hundens vekt. Vekten i kløven skal avta kun ved naturlig forbruk av mat og vann.
 2. Kløvturene skal være i veiløse naturområder og hunden skal bære utstyret som er nødvendig for turen. Med veiløse naturområder er her ment fjerntliggende områder som er utilgjengelige og ikke tilpasset kjøretøy i tidsrommet turen finner sted, og der forsyninger og støtte normalt ikke er tilgjengelig. Overnatting i telt/ute vil være nødvendig på grunn av distansekravene. Overnatting skal skje fjernt fra områder der man kan starte turen og langt fra veier eller lignende.
 3. Totalt 194 km skal tilbakelegges på 1-3 turer.
 4. Hver tur skal være på minimum 65 km med en gjennomsnittsdistanse på 16 km per dag under normale vær- og stiforhold. Dagsturer med utgangspunkt i leir må tilfredsstille vektkravene dersom søker ønsker å inkludere distansen i totaldistansen.
 5. 305 m stigning kan erstatte 1600 meter av distansekravet. Høydeforskjellen beregnes ut fra høyeste og laveste punkt på turen.
 6. Et uavhengig vitne skal signere søknadsskjemaet som sendes sertifiseringskomiteen. Vitnet skal verifisere hunder og distanser og vekter.

*Avstander i originalutgaven er i miles. 1 mile = 1609,3 meter. For kortere distanser (40 miles/64 km og under) er dette forenklet til at 1 mile = 1600 meter.

*Høydeforskjellen 305 m som gir 1600 meter fratrekk i distanse, er i originalen skrevet som at 1000 fot stigning kan gi fratrekk i distanse med 1 mile.

Avklaringer gjort med AMCA Working Comittee:

- For A- og X-sertifikater, godtas ikke at man går fra hytte til hytte i fjellet. Man må altså ligge i telt eller under åpen himmel langt unna betjente eller selvbetjente hytter.

_______________________________

ORIGINAL TEKST FRA ALASKAN MALAMUTE CLUB OF AMERICA(AMCA) SOM OVERSETTELSEN ER BASERT PÅ:

OBS! Fra tid til annen forandrer AMCA reglene. For å være sikker på at du leser siste versjon, gå inn på deres hjemmesider som det er kildehenvisning til nederst på denne siden.

PACKING

Packing with your Malamute can be an excellent activity for both of you and is ideally suited for the one-dog owner. It is easy to train the Malamute to pack. The equipment needs are minimal, especially if you are already a hiker or backpacker. Hiking trails can be found almost everywhere and most Mals love to get out on the trail.

The dog should be obedience trained in the basics of heeling (walking by your side). He should know a command to walk in front of you or behind you in the event that you come upon a narrow trail. He should behave in camp and be able to be tied up in camp if needed.

There are a number of back packs available, or you can construct your own. Make sure that the pack goes over the dog’s head easily and test the pack fully loaded to see that the dog can move freely, with no binding or chafing anywhere. Your leash can be attached to the dog’s collar or a D ring on the pack. If possible have quick release buckles on the pack as they are a big asset when encountering streams or other hazards.

At about six to eight months of age a dog can be lightly packed. Start out with about 1/8 of the dog’s own weight. Fill the packs with bulky, light items, giving the dog the feel of a full load with a minimum of weight. As your dog gets into good condition, slowly increase the load to 1/3 of his weight. Be sure that each side of the pack carries an equal amount of weight or the load will shift and be hard on the dog.

Before you head for the hills your dog must be in condition and his feet must be hardened. Conditioning trips can be short hikes, or jogging with your dog. Before you do any serious backpacking, do some short hikes that will take you on a variety of trails. When your Malamute is mature he can carry about 30% of his own weight all day if he is used to doing it and is in good condition. Don’t expect a dog who spends the day lying in the backyard to be in shape. When the dog packs are loaded, check that all is in balance. Large items such as tents may not be workable as they shift too much. Don’t pack any items that might poke through the pack, and pack all perishable items in plastic bags in case the dog decides to take a swim somewhere along the trail. Plan on extra rations for your hard working dog when he is on the trail. Take a light chain or rope to tie your dog up within in camp and make sure to carry water if it will not be readily available along the trail. Take a break every hour or so to rest your dog, give him a drink and check his pack. Remember to watch that your dog does not disturb other hikers, wildlife or livestock along the way. Clean up after your dog on a trail or near camping areas.

WPD (Working Pack Dog)

Dog must carry a daily initial weight equal to a minimum of 30% of the dog’s weight. This weight shall not decrease except by normal consumption of items such as food or water.

Pack trips must be on natural terrain such as hiking trails or cross country.

OPTION 1: Dog must pack a minimum of 30 miles. Each trip must be a minimum of 10 miles per day or an overnight camp out with a minimum of 5 miles in and 5 miles out. A minimum of one trip must include an overnight camp out.

OPTION 2: Dog must pack a minimum of 40 miles. Each trip must be a minimum of 10 miles per day.

Elevation gain may be substituted for mileage in the following manner: 1,000 feet of elevation is equivalent to 1 mile of flat terrain. Elevation gain will be figured as the difference between the highest and lowest points of the trip.

Packing requirements shall be spread out over a minimum of 2 trips.

An impartial witness must sign the form to be sent to the Committee verifying proof of distances and dog competing.

WPDA (Working Pack Dog Advanced)

 1. The dog’s weight and the weight of his pack must be verified by an impartial witness or trip official prior to the start of the trip. The dog shall carry an initial load of at least 30% of his body weight. The weight carried shall not decrease except by normal consumption of items such as food or water.
 2. Pack trips must be on natural terrain such as hiking trails or cross-country. Campouts will be necessary due to the distance requirements.
 3. A total of 80 miles shall be completed in 1 to 4 trips.
 4. Each trip shall be a minimum of 20 miles with an average of 10 miles per day on traveling days under normal conditions such as maintained trails and normal weather conditions. Day trips from the base camp must adhere to the weight requirements unless the applicant does not wish to include those miles in the trip total.
 5. Because some trips will take place in mountainous terrain, each 1,000 feet of elevation gain may be substituted for a mile of the total mileage requirement.
 6. An impartial witness must sign the form to be sent to the Committee verifying proof of distances and dog competing.

WPDX (Working Pack Dog Excellent)

 1. The dog’s weight and the weight of his pack must be verified by an impartial witness or trip official prior to the start of the trip. The dog shall carry an initial load of at least 30% of his body weight. The weight carried shall not decrease except by normal consumption of items such as food or water.
 2. Pack trips shall be backcountry trips with the dogs carrying equipment necessary for the trip. Backcountry is a remote area, inaccessible and unsuited to vehicular traffic at the time of the trip, where support and aid is not generally available. Campouts will be necessary due to the distance requirements. Campouts will take place in the backcountry, not at trailheads, roadside campgrounds and the like. Suitable locations for pack trips are National Forests, Parks, hiking trails and undeveloped natural terrain.
 3. A total of 120 miles shall be completed in 1 to 3 trips.
 4. Each trip shall be a minimum of 40 miles with an average of 10 miles per day on traveling days under normal conditions such as maintained trails and normal weather conditions. Day trips from the base camp must adhere to the weight requirements unless the applicant does not wish to include those miles in the trip total.
 5. Because some trips will take place in mountainous terrain, each 1,000 feet of elevation gain may be substituted for a mile of the total mileage requirement.
 

Kilde:
AMCA working dog

For feil og mangler i oversettelse, eller andre feil, send epost til webmaster.