DET AMERIKANSKE ARBEIDSPROGRAMMET
FOR
ALASKAN MALAMUTE

   

HVORDAN SØKE

Søknadsskjema

Foreløpig er de ulike søknadsskjemaene på amerikansk/engelsk. En norsk utgave vil bli utarbeidet slik at det er enkelere å se hvordan de skal fylles ut.


Søke WTD/WLD basert på løp

For hver ENKELT hund etter hvert løp:
1. Fyll ut søknadsskjemaet.
2. Få løpsansvarlig til å signere skjemaet og bekrefte hund, plassering, og distanse.
3. Legg ved resultatliste.
4. Send til adressen nederst på søknadsskjemaet.


Søke WTD/WLD basert på ekskursjoner

For hver ENKELT hund etter hver tur:
1. Fyll ut søknadsskjemaet.
2. Få uavhengige vitner til å signere skjemaet.
3. Legg ved bilder av sledens innhold og hva som er hva om dette ikke går tydelig frem. Gjelder lengre turer og er ikke viktig for WTD/WLD.
4. Legg ved kart med inntegnet løypetrasé. Kartets målestokk må fremgå.
5. Send til adressen nederst på søknadsskjemaet.

Vitner:
- Uavhengig betyr at man ikke er i familie, og ikke er hundens oppdretter.
- Er man alene kan man ta en serie bilder som tydelig identifiserer sted og tidspunkt, hundene, og doning/slede, og la vitner signere basert på dette. Man kan også la tilfeldige uhildede man møter underveis signere som vitner. Egen ID-avleser kan da være en fordel.
- Er man flere som drar på tur sammen kan man signere for hverandre om man er uhildet. Da bør man i tillegg styrke dokumentasjonen med bilder eller andre vitner for de høyere nivåene.
Innhold:
- Reglene sier at hundene skal trekke med seg 'alt nødvendig utstyr for turen'. Søker du for lengre turer så spre utstyret utover og ta bilde av det og legg det ved søknaden. Ikke glem at også dette må bevitnes.


Søke WPD

Før/under turen:
- Kløvtestene kan man utføre alene, sammen med venner, eller på fellesturer.
- Kløvsekken og hunden må veies før oppstart og vektene må bevitnes. Ta i tillegg gjerne bilde av kløvens innhold.

For hver ENKELT hund etter hver tur:
1. Fyll ut søknadsskjemaet.
2. Få uavhengige vitner til å signere skjemaet.
3. Legg ved bilder som viser kløvinnhold og kløvvekt. Dersom hunden er veiet for eksempel hos veterinær dagen før så legg ved attest på hundens vekt.
4. Legg ved kart med inntegnet løypetrasé. Kartets målestokk må fremgå.
5. Send til adressen nederst på søknadsskjemaet.

Vitner:
- Uavhengig betyr at man ikke er i familie, og ikke er hundens oppdretter. På fellesturer er det representant for turarrangøren eller turleder.
- Drar man alene kan man få noen til å kontrollere hundens vekt og kløvens vekt ved start og signere for dette.
- Er man flere som drar på tur sammen kan man signere for hverandre om man er uhildet. Da bør man i tillegg styrke dokumentasjonen med bilder eller andre vitner for de høyere nivåene.


Søke WWPD

For hver ENKELT hund:
1. Fyll ut søknadsskjemaet for Weight Pull.
2. Få skriver/dommer for arrangementet til å signere skjemaet.
3. Vær obs på at dommer må sende resultatliste til WD-komiteen i USA.
4. Send inn til adressen nederst på skjemaet.

Hittil har det ikke vært arrangert Weight Pull tester her hos oss etter regler som AMCA aksepterer. AMCA sitt eget regelverk for Weight Pull er oversatt til norsk og tilgjengelig her på sidene for de som ønsker å se nærmere på dette.


Generelt

Hold søknaden kort.

Når søknaden er godkjent, får du tilsendt epost med informasjon om hvordan du skal betale. Så fort komiteen mottar din innbetaling, blir bekreftelsen/diplomet sendt hjem til deg.

Komiteen i AMCA som godkjenner søknadene kan sanksjonere mot eiere som har forfalsket søknader, så ta godt vare på eventuell tilleggsdokumentasjon du har slik at du har orden på dette om det på et senere tidspunkt skulle bli stilt spørsmål. Det er større krav til dokumentasjon for A- og X-sertifikatene, enn til de grunnleggende. Komiteen kan også avvise søknader som ikke er i 'programmets ånd'. Det er søkers ansvar å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon.

Har du spørsmål eller trenger hjelp så ta gjerne kontakt:

- Torhild Ringerike: kennel@trapline.no

- Turid Teigen: turid@inupiat.no

- Marit Kangas: marit@northernmost.se

Du kan også gjerne spørre i facebook-gruppen til AMCA Working Comittee:

AMCA Working Dog Committee

 Kilde:
AMCA working dog

For feil og mangler i oversettelse, eller andre feil, send epost til webmaster.