DET AMERIKANSKE ARBEIDSPROGRAMMET
FOR
ALASKAN MALAMUTE

   

Innledning

Midt på 70-tallet utviklet Alaskan Malamute Club of America et sertifiseringsprogram for rasen Alaskan Malamute som arbeidshund. Målet med programmet var å oppmuntre til bruk av rasen innen de områder rasen opprinnelig ble brukt, å dele ut sertifikater til de hundene som kvalifiserer seg på disse områdene, og ved dette å oppmuntre til avl av bedre alaskan malamuter.

Sertifikater kan oppnås innen sledekjøring og som lederhund, kløving, og weight pull(trekke tunge lass noen få meter). Alaskan Malamute Club of America deler ut sertifikatene til malamuter over hele verden som kan dokumentere at de har oppfylt kravene.

Programmet er utformet slik at man kan arbeide med det enten man har få eller mange hunder, på egen hånd eller sammen med andre. Programmet støtter dessuten den bruk de fleste av oss allerede forbinder med rasen: Som nyttige turkamerater året rundt, enten de trekker slede eller bærer kløv.

Programmet er ikke konkurranse-orientert, men anerkjenner bestemte prestasjonsnivåer og sier på den måten noe om hva som er rimelig å forvente av en Alaskan Malamute med ulike grader av trening.


Tre nivå for kløv:

WPD (Working Pack Dog)
WPDA (Working Pack Dog Advanced)
WPDX (Working pack Dog Excellent)


Tre nivå for trekkhund:

WTD (Working Team Dog)
WTDA (Working Team Dog Advanced)
WTDX (Working Team Dog Excellent)


Som del av dette kan hunden også sertifiseres som lederhund:

WLD (Working Lead Dog)
WLDA (Working Lead Dog Advanced)
WLDX (Working Lead Dog Excellent)

Tre nivå for Weight Pull:

WWPD (Working Weight Pull Dog)
WWPDA (Working Weight Pull Dog Advanced)
WWPDX (Working Weight Pull Dog Excellent)

Hunder med flere avkom som har mottatt arbeidssertifikater:

ROMWD (Register Of Merit Working Dog)
ROMWDA (Register Of Merit Working Dog Advanced)
ROMWDX (Register Of Merit Working Dog Excellent)

***

AMCA Working Dog Committee

***

Ansvarlig for oversettelsen og disse sidene er Turid Teigen.
Takk til Torhild Ringerike for hjelp og tilbakemeldinger, og til Marit Kangas for råd og vink.

 Kilde:
AMCA working dog